Veiligheid

Wereldcongres Singapore - nog werk aan de winkel inzake preventie

De kosten die een gebrekkige veiligheid en gezondheid met zich meebrengen lopen hoog op. Arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kosten de Europese Unie elk jaar zo’n 476 miljard euro. Dat maakten het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en de Internationale Arbeidsorganisatie zonet bekend op het 21ste Wereldcongres voor veiligheid en gezondheid op het werk in Singapore.Volgens Christa Sedlatschek, directrice van EU-OSHA, is veilig en gezond werk een grondrecht, maar tonen deze nieuwe ramingen van de kosten van slechte of ontbrekende maatregelen aan dat de economische argumenten voor veiligheid en gezondheid op het werk sterker dan ooit klinken.

Inderdaad, een sterk beleid op het vlak van veiligheid en gezondheid met de juiste strategieën, beleidsacties en praktijken biedt tal van voordelen:
  • de onderneming wordt productief, concurrerend en duurzaam;
  • minder zorgkosten
  • minder maatschappelijke last

Als het preventiebeleid te wensen over laat, vertaalt zich dit in hoge kosten voor mens, onderneming en maatschappij.

Nog enkele andere opmerkelijke vaststellingen die op het Wereldcongres werden aangehaald:
  • In de EU zijn arbeidsgerelateerde ziekten goed voor 98 % van de arbeidsgerelateerde sterfgevallen.
  • Elk jaar telt men in de EU 7,1 miljoen verloren gezonde levensjaren (DALY's) ten gevolge arbeidsgerelateerde ziekten en letsels. 3,4 miljoen jaren gaan verloren door overlijden en 3,7 miljoen door invaliditeit.
  • In de EU vormt arbeidsgerelateerde kanker de grootste uitgavenpost (119,5 miljard euro). Aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen op de tweede plaats.
Meer info op senTRAL:
De return-on-investment van het veiligheidsbeleid (webinar)

Bron: Persbericht EU-OSHA, Volgens nieuwe globale ramingen kosten arbeidsgerelateerde letsels en ziekten de EU elk jaar zo'n 476 miljard euro, 4 september 2017


 

Gepubliceerd op 05-09-2017

  194