Werken in tijden van coronacrisis

 Na vijf weken van strenge lockdownmaatregelen staan veel werkgevers en werknemers te popelen om opnieuw aan de slag te gaan op de werkvloer en bij klanten, met respect voor de gezondheid en veiligheid van iedereen. Uit een recente enquête bij ruim duizend bedrijven van de werkgeversorganisatie Voka blijkt dat momenteel vier op de tien bedrijven alles in stelling brengen om de productie en dienstverlening opnieuw op te starten.
 
 

Een herstart vraagt heel wat inspanningen van iedereen, zowel binnen als buiten de onderneming. De basisprincipes op het vlak van arbeidshygiëne zijn ondertussen goed ingeburgerd. Toch vraagt het herdenken van de bedrijfsactiviteit de nodige creativiteit en het nodige aanpassingsvermogen. Hoe pakt een internationale wereldspeler als Daikin dit aan?

Het bedrijf is altijd operationeel gebleven. Dit was een bewuste keuze, maar steeds opgebouwd rond een gezonde en veilige werkplek voor elke medewerker. Nog vóór de lockdown midden maart van kracht werd, moesten medewerkers binnen het bedrijf één meter afstand houden. Op die manier respecteerde men de toenmalige richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die aanpak leidde tot een productievermindering van 30%. Maar omdat het bedrijf in een internationale context werkt en dus proactief maatregelen kon nemen, primeerde de gezondheid en het welzijn van de medewerkers boven omzet en winst.

Praktische maatregelen
  • De WHO-richtlijn van één meter afstand houden werd ondertussen uiteraard aangepast naar anderhalve meter.
  • In de fabriek werd eenrichtingsverkeer voorzien in de wandelpaden, zodat medewerkers elkaar niet moeten kruisen.
  • Voldoende visuele reminders zorgen ervoor dat social distancing een automatisme wordt.
  • Het gebruik van kleedkamers wordt strikt geregeld via een systeem van ‘toegangskaarten’, waarbij een maximum aantal personen tegelijk gebruik kan maken van de kleedkamers.
  • In de fabriek in Oostende werken in totaal 1.200 arbeiders. Zij wisselen elkaar wekelijks af, waarbij de ene ploeg tijdelijk werkloos is wanneer de andere ploeg aan de slag is.
  • Elke medewerker krijgt beschermingshandschoenen. Overal is handgel beschikbaar, terwijl touchscreens met oorstokjes bediend worden. Na elke shift wordt het werkmateriaal grondig ontsmet.
  • Tijdens pauzes krijgen medewerkers een vaste plek toegewezen om op die manier de kans op mogelijke besmetting zo klein mogelijk te maken.
  • Op het vlak van vervoer stelde Daikin een verbod in op carpoolen. Werknemers die met de fiets naar het werk komen, moeten via een aparte ingang binnenkomen.
Communicatie

Omdat interne communicatie over coronamaatregelen cruciaal is, maakte het bedrijf een nieuwe website en duidelijke instructiefilmpjes waarin alle maatregelen opgesomd worden. Omdat er binnen Daikin veel anderstalige arbeiders werken, ligt de focus vooral op visuele communicatie. Zo is iedereen goed op de hoogte van de te volgen stappen, vanaf het vertrek thuis naar het werk tot de terugrit naar huis als de werkshift erop zit.


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 23-04-2020

  71