Veiligheid

Werken tijdens de Ramadan: enkele aandachtspunten

Dit jaar loopt de Ramadan van 18 juni tot 17 juli. Tijdens deze periode vasten een groot aantal moslims tussen zonsopgang en zonsondergang. Elk jaar verschuift de maand een tweetal weken naar voren, waardoor de deelnemende moslims nu, tijdens de zomermaanden, een groter aantal uren daglicht moeten zien te overbruggen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de arbeidsveiligheid en vereist daarom extra aandacht van de werkgever. 

Werknemers die deelnemen aan de Ramadan kunnen door het vasten last krijgen van vermoeidheid, concentratieproblemen, humeurigheid en stemmingswisselingen. Werkgevers kunnen hier rekening mee houden door :
  • de werknemers tijdelijk minder zware werkzaamheden te laten verrichten;
  • hen flexibele arbeidstijden en pauzes te bieden, voor zover mogelijk volgens de wetgeving;
  • toe te staan dat zij onderling diensten ruilen met niet-vastende medewerkers.
 
Edelhart Kempeneers bekijkt de Ramadan vanuit een arbeidsgeneeskundig perspectief en zet enkele aandachtspunten op een rij:
  • Risico op dehydratatie: mensen die zwaar buitenwerk verrichten, riskeren in deze periode zwaar gedehydrateerd te raken. Strikt gezien kunnen zij vrijgesteld worden van het vasten, gezien het een bedreiging vormt voor de gezondheid. 
  • Bij de arbeidsgeneesheren en zelfs bij vele moslims zelf onduidelijkheid blijft heersen rond injecties: bloedafnames zijn geen probleem. Vaccinaties zouden strikt gezien eigenlijk best wel mogen. Als de injectie geen nutritionele waarde heeft, is ze namelijk geoorloofd tijdens de Ramadan. Maar sommige imams argumenteren dat de vloeistof voedend is. Dus in dat geval kunnen vaccinaties enkel tussen zonsondergang en zonsopgang. 
  • Tuberculinehuidtesten, dit zijn intradermotesten die men geeft om te kijken of men reageert op tuberculose-eiwitten, doorbreken strikt gezien de huid niet. Ze geven dus geen nutritionele waarde aan het lichaam, en zijn bijgevolg wel degelijk toegelaten tijdens de Ramadan. 


Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 19-06-2015

  680