Veiligheid

Werken we thuis even productief als op kantoor?

Nicholas Bloom, professor economie aan de Stanford University, voerde een onderzoek uit over een periode van 9 maanden met 500 werknemers van het Chinese bedrijf CTrip. Hij schreef op basis hiervan een rapport over het fenomeen ‘thuiswerk’. De resultaten waren overwegend positief.

Kostenvermindering

Thuiswerk kan in eerste instantie heel wat kosten uitsparen aan kantoorruimte. Na de proefperiode had CTrip maar liefst 1.900 dollar per thuiswerkende bespaard. Ook het personeelsverloop was significant lager na de proefperiode. Werknemers blijken gelukkiger met hun job als ze af en toe kunnen thuiswerken. De belangrijkste reden hiervoor is de tijdswinst omwille van het uitgespaarde woon-werkverkeer. 

Productiever

Ook de productiviteit werd onderzocht. Er was een productiviteitsstijging te zien van 13,5% bij mensen die thuis werkten in plaats van op kantoor. HR-dienstverlener Securex bevestigt deze resultaten. Uit een onderzoek van Securex in 2015 bij 922 bedienden bleek dat 92% van de thuiswerkers thuis meer of evenveel werk verricht dan op kantoor. 
 
De productiviteitswinst is voornamelijk merkbaar bij werknemers die regelmatig thuis kunnen werken. 62% van de geroutineerde thuiswerkers is productiever thuis dan op kantoor. Bij sporadische thuiswerkers is dit “slechts” 44%. 

Minder absenteïsme 

Ook voor absenteïsme heeft thuiswerk voordelen. Een werknemer die thuis in zijn vertrouwde omgeving kan werken, zal sneller geneigd zijn om effectief aan de slag te gaan als deze zich niet zo goed voelt. Wanneer men zich moet verplaatsen en eventueel collega’s zou kunnen besmetten, zal men sneller zich sneller ziek melden. 

Eenzamer

Toch zijn niet alle resultaten positief. Mensen die vaak thuiswerken zullen zich sneller eenzaam voelen en telewerk kan nefast zijn voor de groepsdynamiek. Om vervreemding tegen te gaan, is het belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen thuiswerk en werk op kantoor. 

Meer info op senTRAL: 
 

Gepubliceerd op 19-03-2018

  221