Werkgerelateerde kankers: de strijd gaat voort

4 februari 2020 was de twintigste Wereldkankerdag, georganiseerd door de UICC (Union for International Cancer Control). Het Amerikaanse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk NIOSH en de Europese tegenhanger EU-OSHA roepen op om te blijven strijden tegen werkgerelateerde kankers.
 

NIOSH roept op om te blijven investeren in onderzoek naar beroepskankers. Want dit onderzoek werpt vruchten af, zoals blijkt uit enkele bevindingen die NIOSH in het verleden heeft gedaan:

  • er is een duidelijke link tussen leukemie en blootstelling aan styrene, bijvoorbeeld bij werknemers in de scheepsbouw
  • uit een onderzoeksgroep van zo’n 30.000 brandweerlui blijkt dat zij een verhoogd risico lopen op verschillende vormen van kanker, zoals leukemie en kankers van het ademhalings- en spijsverteringsstelsel
  • uit een andere grote cohortestudie bij voormalig vliegtuigpersoneel werd een link zichtbaar tussen hogere blootstelling aan kosmische straling, het aantal verschillende tijdzones die doorvlogen worden, en de aanwezigheid van borstkanker bij vrouwen
  • medewerkers uit de rubberindustrie die worden blootgesteld aan toluïdine, lopen een verhoogd risico op blaaskanker
  • enzovoort…

NIOSH hamert erop dat blootstelling aan carcinogene agentia wel degelijk vermeden kan worden.
Uit cijfers blijkt bovendien dat de strijd nog niet gestreden is. Dagelijks krijgen zo’n 17 miljoen mensen wereldwijd de diagnose van kanker. Daarvan zou zo’n 2% tot 8% zijn veroorzaakt door de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek.

EU-OSHA

In Europa klinkt een soortgelijke oproep om beroepskankers zoveel mogelijk tegen te gaan. De strijd tegen werkgerelateerde kankers wordt zelfs gezien als de grootste uitdaging voor de EU wat betreft welzijn op het werk.

EU-OSHA kondigt daarom een grootschalig telefonisch onderzoek aan, dat de blootstelling aan carcinogene agentia op het werk in kaart moet brengen. Met dit onderzoek zou Europa het risico op beroepskankers beter kunnen inschatten en preventieve maatregelen kunnen opleggen.

In 2017 werd al een haalbaarheidsstudie gehouden voor zo’n grootschalig onderzoek. Dit jaar zal er voorbereidend werk geleverd worden (bijvoorbeeld bepalen in welke EU-landen het onderzoek gevoerd zal worden). In 2021 en 2022 zal de vragenlijst worden ontwikkeld en de studie worden uitgevoerd. De eerste bevinden worden pas in 2023 verwacht.

De strijd tegen beroepskankers is dus nog lang niet gestreden.

Meer op senTRAL:

Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen (Thematische fiche)

Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia: evolutie in preventie van beroepskankers

Gepubliceerd op 21-02-2020

  21