Veiligheid

Werkneemster wint rechtzaak na ontslag wegens zwangerschap

Op 22 mei 2015 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi een werkgever wegens directe discriminatie op grond van geslacht omwille van het ontslag van een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden door complicaties bij een poging om zwanger te worden. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het slachtoffer trokken samen naar de rechtbank.

De werkneemster, die een kind kort na de geboorte had verloren, vervolgens een miskraam kreeg en wiens daaropvolgende zwangerschap om medische reden moest worden afgebroken, werd door haar werkgever ontslagen vlak voor haar terugkeer naar het werk. De werkgever, die perfect op de hoogte was van de situatie van de vrouw, nam haar de herhaalde afwezigheden kwalijk.

Adjunct-directeur van het Instituut Liesbet Stevens wijst erop dat “volgens een studie van het Instituut vrouwelijke werkneemsters die zwanger zijn, waren of willen worden nog al te vaak met negatieve reacties en zelfs discriminaties geconfronteerd worden. Meer dan drie op vier zwangere vrouwen zouden daarmee te maken krijgen.” In het licht daarvan is het belangrijk om eraan te blijven herinneren dat “nadelige behandelingen die verband houden met een zwangerschap of bevalling steeds beschouwd worden als een directe discriminatie op grond van geslacht, aangezien ze enkel vrouwen treffen. Geen enkele rechtvaardiging is daarvoor toegelaten.”

Zo oordeelde ook de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi. In de uitspraak verwees de rechter naar de Genderwet van 10 mei 2007 en benadrukte dat het ontslag een discriminatie op grond van geslacht was. De werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van zes maanden bruto loon aan de werkneemster.

De Standaard geeft in het artikel over deze zaak nog volgende cijfers mee:

  • In één op de drie gevallen wordt geen risicoanalyse gemaakt. De werkgever is nochtans verplicht om na te gaan of er gevaar is voor moeder en kind. Zo mogen kinderverzorgsters meteen thuisblijven als ze zwanger zijn om besmetting met het CMV-virus te vermijden.
  • 18 procent van de zwangere werkneemsters moet in onaangepaste omstandigheden werken.
  • 17,8 procent ondervindt financiële nadelen of loopt een promotie mis.
  • 13,8 procent krijgt te maken met problemen met evaluatiegesprekken
  • 5 procent is ontslagen of nam zelf ontslag vanwege de wijze waarop ze tijdens hun zwangerschap behandeld zijn.

Meer informatie, inzake bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen en de risicoanalyse, is terug te vinden in de publicatie:
- "Zwanger op het werk: gids voor werkneemsters en werkgevers voor een discriminatievrije behandeling" van het Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
- Mevr. Ludwine Casteleyn heeft verschillende teksten geschreven over zwangere werkneemsters. Via “Wat te doen bij zwangerschap van een werkneemster” krijgt u een mooi overzicht van alle regels, met linken naar meer informatie per onderwerp.
 

Persbericht Werkneemster wint rechtszaak na ontslag wegens zwangerschap, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, 23 juni 2015

Ontslag wegens veel afwezig bij zwangerschap is discriminatie, De Standaard, 24 juni 2015, p. 7

Gepubliceerd op 07-07-2015

  396