Veiligheid

Werknemer overlijdt na blootstelling aan giftig gas (UK)

In het Britse Lincolnshire heeft een productiebedrijf van medicinale kruiden een boete gekregen na een dodelijk arbeidsongeval met blootstelling aan een giftig gas. 

Beschrijving van het ongeval

Op 2 september 2014 was een vijftigjarige werknemer een kleedkamer in het bedrijf aan het schoonmaken met chemische reinigingsmiddelen, toen hij blootgesteld werd aan een giftig gas (waarschijnlijk chloor). Hij overleed ter plaatse. 
De Britse Health and Safety Executive (HSE) onderzocht het ongeval. Uit de ongevalsanalyse blijkt dat de werknemer niet opgeleid was om de chemische reinigingsmiddelen veilig te gebruiken. Bovendien was er in het bedrijf geen enkele controle uitgevoerd zoals voorgeschreven door de COSHH (Control of Substances to Health)-wetgeving, die geldt in het Verenigd Koninkrijk. 
 
Op basis van deze feiten werd de werkgever schuldig bevonden aan het overtreden van de veiligheids – en gezondheidswetgeving en kreeg een boete van 45.000 pond. Het bedrijf draait ook volledig op voor de schadevergoeding van 4842 pond.
 

Preventiemaatregelen

Inspecteur Stephen Farthing: "Dit was een tragisch incident dat volledig te voorkomen was door geschikte voorzorgsmaatregelen te treffen.”:
  • De werkgever moet de blootstelling van werknemers aan chemische agentia beperken en waar mogelijk volledig bannen.
  • Als het gebruik van het chemisch agens toch niet vermeden kan worden, moet de werkgever de nodige beschermingsmaatregelen treffen en een opleiding voorzien die de werknemer in staat stelt om veilig te werken met het product. 


Meer praktijkinformatie op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 22-08-2016

  302