Veiligheid

Werknemers gebruiken steeds vaker prestatieverhogende middelen

Onder bepaalde groepen werknemers wordt het steeds normaler om geneesmiddelen als cognitieve versterkers te gebruiken om niet-medische redenen. Het is echter nog niet bekend welke langetermijneffecten het gebruik van deze middelen op werknemers heeft. EU-OSCHA publiceerde een rapport over de mogelijke oorzaken. 

Oorzaak 1: gebrek aan informatie over de risico’s

Gebruikers beschouwen prestatieverhogende middelen niet altijd als ongezond of als drugs omdat ze niet illegaal zijn en omdat ze een gunstig effect hebben op hun prestaties. Dit in tegenstelling tot bv. alchohol, waarbij er sprake is van verschillende negatieve effecten op prestaties. 
Bovendien zijn verschillende soorten prestatieverhogende middelen in tegenstelling tot drugs, legaal en zonder voorschrift beschikbaar op het internet. 
 

Oorzaak 2: werkomstandigheden

EU-OSHA benadrukt dat er nog verder onderzoek moet gebeuren naar de motieven van het toenemende gebruik. Ervaren werknemers meer vermoeidheid, gebrek aan focus, een te hoge competitie, langere werkuren,…?
 
In afwachting van onderzoeken, geeft EU-OSHA alvast de volgende bevindingen mee: 
  • Bij werknemers die vaak te maken krijgen met nervositeit of angst omdat ze bv. publiekelijk moeten optreden bv. openbaar spreken, artiesten,… werd het gebruik vastgesteld van prestatieverhogende middelen die angst en zenuwen onderdrukken, zoals betablokkers.
  • In de high-tech industrie en in creatieve beroepen in Silicon Valley (Verenigde staten) zijn er werknemers die kleine hoeveelheden LSD gebruiken om hun creativiteit te optimaliseren. 
  • Er zou sprake zijn van een groter gebruik in prestatieverhogende middelen in de zorgsector, chauffeurs die instaan voor lange-afstandstransport, werknemers die in shiften enz. Dit zijn allemaal beroepen waar werknemers onregelmatige uurroosters en lange werkdagen hebben. 
  • Er duiken steeds meer flexibele jobs, of anders genoemd precaire jobs, op. Deze werknemers krijgen te maken met onzekere arbeidssituaties zoals contracten van korte duur en weinig sociale bescherming. Mogelijk spelen deze ongunstige werkomstandigheden ook een rol in het toenemende gebruik van prestatieverhogende middelen. 

Preventiebeleid

De huidige procedures die gelden voor het alcohol- en drugsbeleid binnen een organisatie kunnen niet altijd doorgetrokken worden voor voorkomen en omgaan met prestatieverhogende middelen. 
 
Hierbij is het belangrijk om het probleem in zijn context te bekijken, maar ook om de individuele situatie van de gebruiker te analyseren:
  • In welke werkomstandigheden is er meer sprake van gebruik? 
  • Welke middelen gebruiken werknemers en wat zijn hun motieven? 
  • En misschien zijn er zelfs werkplekken waar het gebruik ervan aangemoedigd wordt? 

Lees het volledige rapport (Engelstalig) op de website van EU-OSHA.

 

Gepubliceerd op 11-06-2018

  277