Veiligheid

Werknemers geschorst na veiligheidsincidenten in kerncentrale (Tihange)

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) schorst vier werknemers van Electrabel na een reeks van opeenvolgende veiligheidsincidenten bij de kerncentrale van Tihange. Bovendien laat het FANC al het personeel heropleiden en stelt een proces-verbaal op na opeenvolgende incidenten in Tihange.

Administratieve fouten

In de loop van de maand juli stelde Electrabel, de uitbater van de kerncentrales in Doel en Tihange, namelijk een reeks incidenten vast in de reactor van Tihange. 
 
Volgens Electrabel ging het om administratieve overschrijdingen van de technische specificaties. Dat zijn de regels die de exploitant van een centrale moet volgen bij het onderhoud van de centrale en om de centrale veilig uit te baten. Volgens het FANC, de nucleaire waakhond in ons land die waakt over de uitvoering van de regels, ging het om een vijf à tiental vermijdbare fouten in de laatste zes weken. 
 
“Het zijn geen zaken die een kernongeval veroorzaken, maar ze zijn bedoeld om het risico te beperken als iets fout gaat. We willen Electrabel een krachtig signaal geven zodat het zich herpakt”, klinkt het bij het FANC. 
 

"Centrale niet in gevaar geweest"

Een van de incidenten ging om een isolatieklep. Na een test was het volgens het FANC niet duidelijk of de klep open of dicht was, omdat dat niet in het logboek stond. FANC-Woordvoerster Nele Scheerlinck:  “In normale omstandigheden maakt het niet uit of zo'n klep open of dicht is, maar als er in de centrale een ongeval gebeurt, dan moet ze dicht zijn om de verspreiding van de radioactiviteit tegen te gaan”. Electrabel wijst erop dat de klep altijd gesloten was, maar dat dat niet binnen de vereiste tijdslimiet is geverifieerd.
 
Geetha Keyaert van Electrabel reageert: “Het is zeker niet zo dat de veiligheid van de centrale in gevaar is geweest. Die regels zijn opgenomen in de exploitatievergunning. Het Fanc kijkt erop toe dat ze strikt worden nageleefd. We hebben zelf gemeld, dat zijn we verplicht, dat er zich de jongste weken een aantal incidenten hebben voorgedaan.” 

Veiligheidscultuur 

Het FANC grijpt nu stevig in bij de centrale van Tihange. Vier werknemers staan tijdelijk op non-actief en zijn hun bedrijfslicentie kwijt, dat hen toelaat om de centrale te besturen. Ze moeten, onder toezicht van het FRANC, opnieuw een opleiding volgen en examens afleggen. 
 
Electrabel moet ook zijn veiligheidscultuur herorganiseren. Tot nu toe was een opleidingsprogramma over de technische specificaties ingebed in de bredere opleiding voor het behalen van een bedrijfslicentie. De operator richt nu een apart programma in dat de kennis over de technische specificaties moet versterken. Electrabel heeft ook een actieplan ingediend, dat intussen door het FANC werd goedgekeurd. 

Proactieve aanpak

Geetha Keyaert meldt dat Electrabel de maatregelen accepteert: “Veiligheid is voor ons een topprioriteit. We gaan nauw samenwerken met het FANC en onze volledige medewerking aan het proces verlenen.”
 
Electrabel wil proactief te werk gaan en alle mogelijke toekomstige problemen met hun werknemers vermijden: “We willen op lange termijn alle werknemers een opleiding laten volgen en gaan iedereen op korte termijn sensibiliseren over hoe belangrijk het is dat alle regels strikt worden opgevolgd gezien de veiligheidsrisico’s.”

Mogelijk juridische gevolgen

Toch dreigt nog een juridisch staartje voor Electrabel. De inspecteurs van het FANC hebben een proces-verbaal opgesteld en dat overgemaakt aan het parket van Hoei. Daar zal men moeten uitmaken of men tot strafrechtelijke vervolging overgaat. Gebeurt dat niet, dan overweegt het FANC een administratieve boete van enkele duizenden euro's. “Als de situatie niet betert, kunnen we beslissen de centrale stil te leggen tot er beterschap is”, aldus Scheerlinck.

 
 
 

Gepubliceerd op 25-08-2015

  383