Werknemers overtuigen om te stoppen met roken? Het kan!

Roken wordt geassocieerd met een verhoogde kans op gezondheidsproblemen en bijhorende ziektedagen. Werkgevers zien hun werknemers daarom liever niet roken.  Maar recent onderzoek brengt goed nieuws.Werkgevers die rookstopbegeleiding aanbieden met een financiële beloning, kunnen gemiddeld meer werknemers overhalen om te stoppen met roken. 


bron foto: Pexels

In het verleden toonden onderzoeken reeds het succes van rookstopbegeleiding op het werk aan. Gedragsmatige ondersteuning (bv. een rookstopcursus in groep) met rookstopmedicatie blijkt een succesvolle combinatie te zijn. Met dit soort begeleiding heeft een roker ongeveer 25% kans om te stoppen met roken. Als hij zonder hulp zou stoppen is die kans slechts 3 tot 5%.
 
Uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat werkgevers de slaagkans van rookstopbegeleiding kunnen doen stijgen door een financiële beloning aan te bieden. De deelnemers kregen een waardebon van 50 euro op het einde van de groepscursus. Na drie en zes maanden zonder sigaretten, kregen ze nogmaals 50 euro aan waardebonnen. Deelnemers die na een jaar nog steeds rookvrij waren, kregen een extra bonus van 200 euro aan waardebonnen. Het totale kostenplaatje bedroeg zo’n 350 euro per deelnemer. 
 
Een jaar na de groepscursus en het aanbieden van de financiële beloning, was maar liefst 41% van de onderzochte werknemers nog steeds gestopt met roken. Onder de groep werknemers die geen financiële beloning ontvangen had, bedroeg het percentage stoppers slechts 26%. 
 
Het onderzoek bracht nog een belangrijk inzicht aan het licht. Een financiële beloning verhoogt de kans op stoppen met roken voor alle werknemers, maar het effect is groter bij laaggeschoolden of werknemers met een laag inkomen. Deze groep bevat ook een groter aantal rokers die het tevens moeilijker vinden om te stoppen met roken. 
 
Roken is een van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsongelijkheden. Omdat lager geschoolde werknemers meer roken dan hoger geschoolde werknemers, en omdat roken zulke grote impact heeft op de gezondheid, veroorzaakt roken veel meer gezondheidsschade bij de eerste groep. Maar deze interventie heeft net een relatief groter effect op hen, en kan zo bijdragen aan het verkleinen van die gezondheidsverschillen.
 
Gezond Leven roept werknemers naar aanleiding van dit onderzoek op om werknemers te ondersteunen met rookstopbegeleiding en een beloningssysteem. Een rookstopcursus kost ongeveer 300 euro per deelnemer. De kosten die gepaard gaan met de gezondheidsproblemen gegenereerd door roken liggen veel hoger (gemiddeld 4000 tot 5000 euro per rokende werknemer). 
 
Meer info op senTRAL:


 

Gepubliceerd op 08-01-2019

  198