Veiligheid

Werktevredenheid: afhankelijk van de economie?

Zouden de algemene performantie van de economie de werktevredenheid kunnen beïnvloeden?

"Het Bruto Binnenlands Product (BBP ) was de beste voorspeller van werktevredenheid in de lidstaten van de Europese Unie, zelfs meer dan het hebben van goede carrièremogelijkheden en de WHO-5 score ( depressieve symptomen).”
 
Dat concludeert een onderzoeker op basis van de gegevens van de Europese Commissie en de World Health Organisation. Volgens hem, “moet men naast de persoonlijke, professionele en organisatorische invloeden op werktevredenheid, ook het macro-economische perspectief in rekening brengen.”

Gepubliceerd op 08-05-2015

  170