Veiligheid

Wolters Kluwer onderzoekt hoe Belgische organisaties en professionals omgaan met veiligheid en gezondheid

Safety Culture _1

Helft Belgische medewerkers zet eigen welzijn opzij om werk op tijd af te krijgen

Wolters Kluwer onderzoekt hoe Belgische organisaties en professionals omgaan met veiligheid en gezondheid 

Bijna 50 procent van de medewerkers zet zijn eigen veiligheid of gezondheid weleens opzij om tijdig een taak af te krijgen. Ongeveer evenveel medewerkers maakt zich zorgen over stress op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer bij Belgische professionals naar welzijn op het werk.

Het onderzoek werd uitgevoerd in april door onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX. Er namen 2.247 respondenten deel, onder wie onder andere preventieadviseurs, kaderleden, ambtenaren, bedienden en arbeiders uit verschillende sectoren. 

Met het onderzoek wil Wolters Kluwer nagaan hoe Belgische organisaties omgaan met welzijn. Onder deze noemer vallen het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, omgaan met stress, ergonomie en het aanpakken van ongewenst gedrag en pesten. 

Bezorgd over stress  

83% van de respondenten voelt zich goed in zijn werkomgeving. Positieve uitschieters zijn de zelfstandigen (94%) en directieleden (95%). Ambtenaren en onderwijzend personeel voelen zich minder goed in hun vel: slechts 72 procent lijkt tevreden. 

Toch geeft bijna 50 procent van de respondenten aan zich op het werk het meest zorgen te maken over stress. Opvallend: mannen liggen vaker wakker van stress dan vrouwen. Arbeiders en directieleden zijn er dan weer aanzienlijk minder mee bezig. Over arbeidsongevallen, gezondheid en ergonomie, ongewenst gedrag en pesten maken professionals zich beduidend minder zorgen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de respondenten  niet aarzelt om de eigen veiligheid en gezondheid opzij te zetten om een taak op tijd af te krijgen. “Dat geldt overigens ook voor de preventieadviseurs zelf: 29 procent van hen geeft aan zich hier weleens schuldig aan te maken, terwijl zij het goede voorbeeld moeten geven”, zegt Luc Bortels van Wolters Kluwer.

Nood aan sensibilisering en training 

Meer dan een op de vijf organisaties is niet bezig met welzijn op het werk, en slechts 17 procent van de respondenten geeft aan dat welzijn helemaal verweven is in de organisatie. 

Ook op het vlak van persoonlijke kennis over veiligheid en welzijn is er nog werk aan de winkel: hoewel 84% op de hoogte is van de veiligheidsregels, geeft bijna een op de drie aan niet de nodige training te krijgen om zijn job veilig uit te voeren. De respondenten die het negatiefst scoren op persoonlijke kennis over welzijn, zijn de ambtenaren en het onderwijzend personeel.  Zo stelt bijvoorbeeld slechts 72 procent op de hoogte te zijn van de veiligheidsregels. 

“De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat er nog heel wat werkpunten zijn op het vlak van welzijn op het werk. Hoewel veel organisaties er in mindere of meerdere mate mee bezig zijn, worden veiligheid en gezondheid nog te snel opzij geschoven om een taak tijdig af te krijgen”, aldus Luc Bortels. 

“Wat wel positief uit de enquête naar voren komt, is de onderlinge controle op vlak van veiligheid: 81 procent van de respondenten spreekt collega’s aan op onveilig gedrag en 68 procent wordt aangemoedigd om risicovolle situaties te melden. We merken dagelijks in de praktijk dat het betrekken van medewerkers bij het welzijnsbeleid een positief effect heeft. Hen inschakelen voor risicoanalyses en hen met de juiste tools aanzetten om mee gevaarlijke situaties op te sporen maakt voor bedrijven een groot verschil.” 

 

Gepubliceerd op 22-05-2015

  128