World Hearing Day op 3 maart 2020


De WHO (World Health Organisation) organiseert jaarlijks de World Hearing Day. De volgende editie vindt plaats op 3 maart a.s. en het centrale thema van dit jaar is: 'Laat gehoorverlies je niet beperken!'

 

Via deze werelddag wil de WHO extra aandacht vragen voor gehoorproblemen, van preventie tot een succesvolle en betaalbare behandeling van gehoorverlies bij jong en oud. Tijdige, regelmatige en effectieve interventies blijven belangrijk, zodat mensen met gehoorverlies niet moeten inboeten aan levenskwaliteit en hun doelen - zowel persoonlijk als professioneel - kunnen blijven bereiken.

De World Hearing Day 2020 wil de volgende kernboodschappen in de kijker plaatsen:
  • op elke leeftijd is een goed gehoor een cruciale voorwaarde voor een heldere communicatie met elkaar
  • voor mensen met gehoorverlies zijn passende en tijdige interventies zeer belangrijk om de toegang tot onderwijs, werk en communicatie te blijven realiseren
  • wereldwijd is er een gebrek aan toegang tot interventies om gehoorverlies aan te pakken, zoals bijvoorbeeld gehoorapparaten
  • vroegtijdige interventies in de strijd tegen gehoorproblemen moeten maximaal beschikbaar gesteld worden via gezondheidsstelsels


Het hierboven vermelde centrale thema is tegelijk een voorloper van de lancering van het World Report on Hearing dat momenteel volop voorbereid wordt en in mei 2020 wordt gepubliceerd.

In het kader van deze jaarlijkse campagne ontwikkelt het WHO een diverse waaier aan informatie- en promotiemateriaal, zoals brochures, flyers, posters, banners, infographics en presentaties. Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld van overheidspartners en regionale WHO-kantoren.

Daarnaast organiseert het WHO een jaarlijks World Hearing Day-event in haar hoofdkantoor in Geneve. De voorbije jaren namen steeds meer lidstaten deel aan deze campagne via de lokale organisatie van diverse activiteiten en events.

 
Meer over de World Hearing Day 2020 vindt u op https://www.who.int/activities/celebrating--world--hearing--day

 

Affiche 

WHO

Meer op senTRAL:

Toolbox meeting Gehoorbescherming

Bescherming van het gehoor

Nieuwe leidraad voor keuze en gebruik van gehoorbescherming  

Klantenvraag: moet ik nog risicoanalyse lawaai doen wanneer ik geluidsmetingen heb uitgevoerd?

Gepubliceerd op 27-02-2020

  39