Zelf mondmaskers maken of kopen met technisch document van normalisatiebureau

 Het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft een zogenaamd “technisch document” gepubliceerd voor het maken en gebruiken van communitymaskers en artisanale maskers. Het gaat om de beschermende maskers die steeds meer in ons straatbeeld opduiken en vaak zelfgemaakt zijn. Dankzij het technisch document is er nu houvast om maskers te produceren die voldoende kwaliteit en comfort bieden.
 

Het technisch document NBN/DTD S 65-001:2020 is beschikbaar via het NBN, maar ook gewoon op senTRAL raadpleegbaar.

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een technische specificatie die niet het formeel statuut van een norm bezit. Het document werd opgesteld door de commissie B Pandemic Respiratory Mask, opgericht binnen het NBN om tegemoet te komen aan het coronavirus.
Het gebruik van dit document is dus volledig vrijwillig, maar biedt wel een goede kapstok om mondmaskers te maken die door de overheid verplicht gedragen moeten worden of die door de overheid worden aangeraden om te dragen.
Noch de community- noch de artisanale maskers zijn onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie.

Communitymaskers en artisanale maskers

Communitymaskers en artisanale maskers zijn voorbeelden van zogenaamde “barrièremaskers”. Ze kunnen gebruikt worden bij alle types infecties (dus zeker niet alleen voor COVID-19), in combinatie met handhygiëne en regels van ‘social distancing’. Op die manier wordt het risico op overdracht verder verkleind.
De maskers zijn bedoeld voor het grote publiek, met name voor gezonde mensen die geen symptomen van een infectie hebben en die niet (bewust) in contact komen met mogelijk besmette mensen. Ze kunnen worden gebruikt door personen die een verplaatsing naar het werk maken (bijvoorbeeld met het openbaar vervoer) of zich naar de winkel begeven.
Het NBN voegt daar nog aan toe dat deze maskers niet gebruikt kunnen worden bij zware inspanningen, zoals intensief lopen of fietsen.
Het dragen van deze maskers (zowel community- als artisanale maskers) moet beperkt blijven tot maximaal 4 uur.


Community- ‘of artisanaal masker volgens NBN/DTD S 65-001:2020 (illustratie: NBN)

Opgelet: het gaat hier niet om chirurgische maskers of professionele FFP2- of FFP3-maskers:

  • medische of chirurgische mondmaskers: moeten voldoen aan vereisten van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen
  • FFP2- en FFP3-mondmaskers: moeten voldoen aan vereisten van Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat zijn artisanale maskers?

Artisanale maskers of DIY-maskers (Do It Yourself) worden gemaakt door particulieren, en dus zeker niet in serieproductie. Het gaat om een masker dat de neus, de mond en de kin bedekt, en op zijn plaats wordt gehouden door de hoofdbevestiging (linten of elastieken). Voor deze maskers worden in het technisch document slechts basisrichtlijnen gegeven.

Wat zijn communitymaskers?

Communitymaskers worden in de regel wèl in serieproductie gemaakt, uit materialen die hun beschermende functie hebben bewezen door wetenschappelijke testen. Het gaat om een – al dan niet herbruikbaar – masker dat de neus, de mond en de kin bedekt en op zijn plaats wordt gehouden door de hoofdbevestiging (linten, elastieken), met bewezen efficiëntie.
Deze maskers kunnen gebruikt worden door personen die ouder zijn dan drie jaar.
In het technisch document is informatie opgenomen i.v.m. minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik. Hier heeft de fabrikant wèl bepaalde verplichtingen, zoals het voorzien van de noodzakelijke documentatie.

Inhoud van het technisch document

Behalve de informatie uit dit nieuwsbericht, komen in technisch document NBN/DTD S 65-001:2020 nog volgende zaken aan bod:

  • drie ontwerpen, inclusief stapsgewijze instructies om het masker te maken (multiface, eendenbek of plat gevouwen); andere ontwerpen zijn overigens toegestaan
  • onderhoudsinstructies
  • markering en informatie
  • verpakking
  • testen van communitymaskers (voor de fabrikant; deze is bevoegd om in-house verificatie- en validatietesten uit te voeren of dit in samenwerking met een testlaboratorium uit te voeren)
  • instructies voor gebruik en verwijderen van een community- of artisanaal masker

Het technisch document NBN/DTD S 65-001:2020 is beschikbaar en consulteerbaar op senTRAL.

 

Auteur: Michiel Sermeus

Gepubliceerd op 20-05-2020

  241