Zeven ingrediënten voor een veilig intern verkeer

Intern verkeer kan uit veel verschillende types personen en voertuigen bestaan: vrachtwagens, heftrucks, transpaletten, werknemers te voet, bulldozers… Deze diversiteit vraagt om duidelijke afspraken. Welke factoren moet je in rekening brengen voor een veilig intern verkeersplan?
 

1. Onafhankelijkheid

Voorzie aparte en duidelijk afgebakende stroken voor voetgangers en voertuigen. Vermijd zo veel mogelijk dat voetgangers de doorgangswegen moeten gebruiken waarop het andere verkeer rijdt, zelfs als het gaat om relatief traag verkeer zoals elektrische pallettrucks of vorkheftrucks.
 
Meer info op senTRAL:  Intern verkeersplan 
 

2. Snelheidslimieten

Het is een van de basisregels uit de fysica: hoe hoger de snelheid, hoe groter de impact bij een ongeval. Zelfs bij een snelheid van 50 kilometer per uur kan een botsing leiden tot ernstige gevolgen. Als je met 50 km per uur frontaal op een tegenligger botst die even snel rijdt, dan is de klap even hard als wanneer je tegen 100 km per uur tegen een vast obstakel zou botsen.
 
Geef daarom duidelijk de snelheidslimieten aan op de bedrijfssites en controleer of deze gerespecteerd worden. Benadruk daarnaast het belang van een rijstijl aangepast aan de situatie, bv. Extra vertragen en voldoende afstand tegenover andere voertuigen in bochten, op hellingen en in de nabijheid van voetgangers. 
 
Meer info op de website van VSV
 

3. Ervaring 

Voorzie voor elke werknemer de nodige opleidingen over interne mobiliteit en het besturen van voertuigen. Zorg voor de nodige begeleiding en opvolging bij nieuwe werknemers en contractors. 
 
Ooit al een verkeersongeval meegemaakt op de bedrijfssite? Analyseer wat er in het verleden (net niet) misging en tref maatregelen die de verkeersveiligheid op de site verbeteren. 
 
Meer info op senTRAL:
 

4. Innovatie 

Kies bij de aankoop van nieuwe voertuigen voor de meest veilige optie en voorzie waar mogelijk oude voertuigen van veiligheidsopties. De nieuwe generaties voertuigen hebben bijvoorbeeld achterijsensoren, een automatisch stopsysteem, de blue spot voor meer zichtbaarheid, een alcoholoslot, een noodoproepsysteem,… 
 
Volg bij de aankoop van nieuwe voertuigen en andere arbeidsmiddelen steeds de drie groene lichten. Zowel bij de bestelling, de levering als bij de indienststelling moet de preventieadviseur nauw betrokken worden.  
 
Meer info op senTRAL:
 

5. Onderhoud en netheid 

Onderhoud de voertuigen en controleer ze regelmatig op defecten. Spoor werknemers aan om zorgzaam om te gaan met de voertuigen en om defecten meteen te melden aan de manager. 
 
Niet enkel de voertuigen, maar ook de bedrijfssite zelf moet netjes blijven. Obstakels zijn zowel voor voetgangers als voor chauffeurs van voertuigen gevaarlijk. Zorg daarom voor een praktisch netheidsbeleid, zodat de wegen ten alle tijden vrij blijven. 
 
Meer info op senTRAL:
 
 

6. Lawaai verminderen

Omgevingslawaai werkt afleidend en verhoogt het risico dat weggebruikers niet goed horen wanneer en van welke richting een voertuig nadert. Denk daarom ook verder dan louter de mobiliteit: zorg voor stille machines of collectieve afscherming van lawaaierige machines. 
 
 

7. Zichtbaarheid 

Naast lawaai vormt een lage zichtbaarheid een groot risico:
  • Sensibiliseer zowel chauffeurs als voetgangers over de dode hoeken bij vrachtwagens. De dode hoeken worden vaak kleiner ingeschat dat ze werkelijk zijn. 
  • Zorg waar nodig voor verlichting en kledij met een verhoogde zichtbaarheid. 
 
Meer info op senTRAL:
 

Gepubliceerd op 13-09-2018

  408