Veiligheid

Zomerweer: wat met hoge temperaturen en ozon op het werk?

Gedurende de zomer kan de temperatuur op werkplaatsen sterk oplopen. Hierdoor kunnen de omstandigheden waarin gewerkt wordt onaanvaardbaar zijn. De wetgeving verplicht de werkgever om een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen wanneer bepaalde actiewaarden overschreden worden. 

Temperatuur

Overmatige warmte wordt best gemeten met een speciale thermometer: de WBGT thermometer. Deze houdt niet enkel rekening met de luchttemperatuur maar ook met de vochtigheidsgraad van de lucht en de tocht. Daarom geeft deze meestal een waarde aan die 5 tot zelfs 10 graden Celsius lager ligt dan een gewone thermometer. Deze waarde geeft beter aan hoe warm het daadwerkelijk aanvoelt.
 
De actiewaarden voor de WBGT-index zijn: 
 • Lichte fysieke werkbelasting          29
 • Halfzware fysieke werkbelasting     26
 • Zware fysieke werkbelasting          22
 • Zeer zware fysieke werkbelasting   18
Bij deze waarden moet de werkgever volgende maatregelen nemen: 
 • de werknemers beschermen tegen rechtstreekse zonnestraling
 • ervoor zorgen dat er verfrissende dranken worden verstrekt
 • binnen de 48 uren toestellen installeren voor kunstmatige verluchting
 • rusttijden invoeren indien de overschrijding langer dan 48 uren aanhoudt
De werkgever kan deze maatregelen natuurlijk beter treffen alvorens de actiewaarden overschreden worden, zodat de werknemers hun taken kunnen uitoefenen zonder hinder van de warmte. 
Werknemers kunnen zelf ook terecht bij het comité voor preventie en bescherming op het werk of de arbeidsgeneesheer wanneer zij vinden dat er maatregelen getroffen moeten worden. 

Ozon

Bij aanhoudend warm weer treden dikwijls verhoogde ozonconcentratie op. Hoge ozonconcentraties in de lucht kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Deze problemen worden ernstiger bij:
 • een toenemend ozongehalte in de lucht
 • langere blootstelling
 • gevoelige personen
 • lichamelijke inspanningen
In de wetgeving zijn geen afzonderlijke bepalingen opgenomen over de bescherming tegen ozon. Dit wil niet zeggen dat de werkgever geen maatregelen moet treffen. 
Deze maatregelen moeten zich vooral richten tot werknemers die in open lucht werken, omdat de ozonconcentratie binnenshuis beduidend lager is dan buitenshuis. 

Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 21-06-2017

  317