Risicoanalyse: brand

Ontdek hoe goed uw onderneming beschermd is tegen brand

icon-rabrand-oranje-500px

Een kleine brand kan heel snel uitgroeien tot een waar inferno en zo veel schade aanrichten. Het is daarom verplicht – en van levensbelang – om de risicofactoren rond brand binnen uw bedrijf te bepalen om preventieve maatregelen te nemen. Deze verplichte risicoanalyse houdt rekening met de mens, de uitrusting, de omgeving, het product en de organisatie.

Uitvoering

Hoe we bij u te werk gaan

 1. Voorbereiding
 2. Rondgang per entiteit/gebouw
 3. Uitvoeren risicoanalyse
 4. Methodiek voor het inventariseren van de risico’s (Six Step Fire Risk Assessment): identificeren, inschatten, toewijzen, bepalen, evalueren, actualiseren
 5. Rapportage en bespreking
 6. Advies met preventieve en correctieve maatregelen

Waarom een risicoanalyse voor brandgevaren nodig is

 • Elke site is sinds mei 2014 verplicht om deze analyse uit te voeren
 • We bieden u de zekerheid dat uw risicoanalyse conform met de wetgeving is
 • U krijgt van ons een duidelijke lijst met preventieve maatregelen
 • U kunt de nodige acties prioriteren
 • U kunt uw werknemers sensibiliseren en succesvol begeleiden om brandgevaar uit te sluiten
 • U kunt uw resultaten op de voet volgen en maatregelen steeds verbeteren
 • U kunt de nodige acties opnemen in uw JAP/GPP met taken en budgetten

Wenst u advies krijgen over uw risicoanalyse?

Stel uw vraag hieronder

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.