Stijn Indenhoek vertelt over...

Risicoanalyse psychosociale arbeidsbelasting

Waarom investeren in een PSR-beleid en hoe pakt u dit het beste aan?  Luister naar een goed plan van aanpak en ontdek nuttige tips.

Een goede aanpak voor risicoanalyse psychosociale arbeidsbelasting

Er zijn verscheidene goede redenen om een risicoanalyse inzake psychosociale arbeidsbelasting uit te voeren in het bedrijf of de organisatie. 

Een van de belangrijkste reden is natuurlijk dat het wettelijk verplicht is sinds 2014 en daarnaast dat het uiteraard ook heel relevant is geworden de laatste jaren. Het is zeker relevant gezien de diensteneconomie enorm gegroeid is, dus ook de risico’s verschuiven van aard. Van typische industriële risico’s naar kantoorrisico’s om het zo maar te noemen.

Het maken van een goede risicoanalyse begint uiteraard met het creëren van een draagvlak, dus alle betrokken partijen moeten tot een zekere consensus komen over de manier waarop het aangepakt wordt. Vervolgens geeft de wet ook een aantal handvaten om aan zo’n analyse te beginnen.

Die analyse bestaat meestal uit een enquête, eventueel gevolgd door gesprekken, groepsgesprekken, workshops enz. om die data kwalitatief te gaan verdiepen. Uit zo’n analyse komt dan een resultaat, een rapport waar een aantal punten uit gedefinieerd worden, positieve punten of negatieve punten waar aan gewerkt kan worden.

Vanuit die positieve punten die versterkt kunnen worden, kan men komen tot een actieplan. Dus een zo concreet mogelijk actieplan dat tot stand komt met zo veel mogelijk betrokken partijen.

Daarna moet men uiteraard tot een tijdslijn komen voor de uitvoering van het actieplan.  Men moet er zorgvuldig over communiceren zodat de mensen de juiste verwachtingen hebben.

En eenmaal het actieplan is uitgevoerd moet er ook ruimte gemaakt worden voor de evaluatie bijv. wanneer worden de resultaten geëvalueerd, welke vervolgstappen worden er uit genomen, wanneer gaan we de analyse herhalen… Dat zijn allemaal zaken om over na te denken in het natraject.