Patsie Puype vertelt over...

Tips om problemen bij controle koelinstallaties te voorkomen

Luister wat de meest voorkomende problemen zijn bij een controle van koelinstallaties door de milieu-inspectie en gebruik de handige tips om deze te voorkomen.

Hoe problemen bij inspectie van uw koelinstallatie voorkomen?

De problemen die we vaak tegenkomen bij koelinstallaties situeren zich op twee gebieden:

Enerzijds de meer administratieve opvolging van de koelinstallaties. Dat gaat dan over documentatie die moet aanwezig zijn, constructieattesten, het logboek dat bij de installatie aanwezig moet zijn en correct ingevuld worden.

Anderzijds is er ook de meer praktische kant: de werking van de installatie, onderhoudsbeurten die moeten uitgevoerd worden en lekdichtheidscontroles, die om de 3, 6 of 12 maand moeten gebeuren. En zorgen dat die uitgevoerd worden door erkende koeltechnici. Dit vormt vaak een probleem bij de bedrijven.

Een goede opvolging is belangrijk

Opvolgen van uw koelinstallaties kan u doen door een blad en pen te nemen en rond te gaan in uw bedrijf en al de koelinstallaties te noteren die u tegenkomt. Noteer ook de nodige gegevens: vb welk type koelinstallatie, welk koelmiddel er wordt gebruikt, het aantal, het type, de vermogens.

En dan kunt u aan de hand van die lijst nagaan in de wetgeving, Europese Verordeningen of Vlarem welke verplichtingen van toepassing zijn voor uw bedrijf per installatie. Daar kan u een lijst van maken. En aan de hand van wat daar uit voortvloeit kan u een agenda opstellen om dit jaarlijks te blijven opvolgen.

 

 

Patsie Puype

Patsie startte in 2006 als milieuambtenaar. Na bijna 5 jaar ervaring als milieuadviseur/milieucoördinator ging zij bij ARION Milieuadvies aan de slag. In 2012 richtte zij als zelfstandige milieuadviseur/milieucoördinator APIS Milieuadvies op. Momenteel is Patsie actief in verschillende sectoren, waaronder voornamelijk de voedingssector, transport, garages, wasserijen en de afvalsector. Zij begeleidt bedrijven o.a. met opmaak van milieuvergunningsaanvragen, meldingen, milieuadministratie, geeft opleidingen etc.