Klein AREI

Algemeen Reglement op Elektrische Installaties

De musthave voor veilig werken met elektriciteit

Wat kunt u verwachten?

Drie boeken die de volledig herwerkte veiligheidswetgeving rond elektrische installaties (AREI) omvatten:

  • Nieuwe structuur volgens Europese normalisatie
  • Nieuwe definities, o.a. voor veiligheidsslot en evacuatie ivm veiligheidsstroombanen
  • Herziening van artikel 104 over voorzorgsmaatregelen tegen brand
  • Wijzigingen van de bepalingen over de inhoud van de schema’s  en plannen, de uitwendige invloeden, de luchtlijnen, de controle van de elektrische installaties, …
  • Invoering nieuwe kritische en veiligheidsinstallaties in de plaats van vitale circuits
  • Uitbreiding van verplichting of mogelijkheid tot risicoanalyse
  • De concordantietabellen tussen het oude en het nieuwe AREI (Laagspanning, Hoogspanning en Transmissie en Distributie).
  • Meer ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.